search

gallery

Little Ringed Plover

Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

Малый зуёк
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2018-03-17 = 2018-10-07
2017-03-20 = 2017-10-12
2016-03-07 = 2016-10-15
2015-03-19 = 2015-10-04
2014-03-22 = 2014-09-27
2013-03-23 = 2013-09-28
2012-04-03 = 2012-09-30
2011-03-26 = 2011-08-28
2010-05-08 = 2010-09-02
2009-03-21 = 2009-08-22
2008-04-21 = 2008-08-03
2007-04-07 = 2007-08-28
2006-06-03 = 2006-07-21
2005-04-28 = 2005-06-26
2003-05-23
2001-05-29
1983-05-08

2018-10-07 | Sorbulak lake system. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-09-23 | Sorbulak, Almaty region | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-09-23 | Almatinskaja obl.,Sorbulakskaja sistema ozer | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

2018-09-14 | | Valerii Bogdanovich | Charadrius dubius

2018-09-09 | Sorbulak, Almaty region | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-09-09 | | Nina Shteinbrenner | Charadrius dubius

2018-09-08 | | Alexandr Katuncev | Charadrius dubius

2018-09-07 | Koksarai kotregulator | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-09-05 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-09-02 | Almaty region | Oleg Belyalov | Charadrius dubius

2018-08-30 | Sorbulak. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-08-30 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-08-29 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Charadrius dubius

2018-08-26 | | Ruslan Timerbayev | Charadrius dubius

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

2018-08-26 | Ryazan region, Shilovsky rayon, s. Terekhovo | Elena Valova | Charadrius dubius

2018-08-25 | Odesa oblast | Vladislav Chernolyev | Charadrius dubius

2018-08-25 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-08-23 | Vyshgorod | Yakov Stepanov | Charadrius dubius

2018-08-22 | Neklinovsky District, Rostov Oblast, Western Russia, Russia | Anatoliy Kuzmin | Charadrius dubius

2018-08-20 | Kazakhstan | Serg Silan | Charadrius dubius

2018-08-19 | Zhylandy cape, Mangystau | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-08-19 | Sorbulak. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-08-19 | Vyshhorod, Kyivska oblast, Ukraina | Serhii Petrovych | Charadrius dubius

2018-08-19 | | Aleksey Bolshakov | Charadrius dubius

2018-08-17 | | Boris Gubin | Charadrius dubius

2018-08-15 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-08-13 | Irkutsk region, Tazheranskaya step | Nadejda Popova | Charadrius dubius

2018-08-12 | Tylihul Estuary, Odessa oblast | Yevgen Chernolyev | Charadrius dubius

2018-08-12 | Neklinovsky District, Rostov Oblast, Western Russia, Russia | Anatoliy Kuzmin | Charadrius dubius

2018-08-10 | Respublika Mordovij | Nikolaj Karanov | Charadrius dubius

2018-08-09 | RA, Kosh-Agach | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-08-09 | RA, Kosh-Agach | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-08-09 | Respyblika Altai Kosh-Agach | Pavel Karplyuk | Charadrius dubius

2018-08-08 | Gusinaya Lyaga, Gorkoye lake, Altai Krai | Elena Shnayder | Charadrius dubius

2018-08-04 | trassa Kanshengel-Aydarlyi | Viktoriya Zvyaginceva | Charadrius dubius

2018-08-04 | | Boris Gubin | Charadrius dubius

2018-08-04 | Ryazan | Elena Valova | Charadrius dubius

2018-08-03 | karabalik | Yuriy Malkov | Charadrius dubius

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-07-30 | karabalik | Yuriy Malkov | Charadrius dubius

2018-07-28 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-07-27 | Kanshengel. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-07-27 | Vyshhorod - Kyiv Oblast | Duncan Cookson | Charadrius dubius

2018-07-26 | Hrebinky, Kyiv region | Andrew Simon | Charadrius dubius

2018-07-26 | Hrebinky, Kyiv region | Andrew Simon | Charadrius dubius

2018-07-26 | Grebinky, Kyiv region | Andrew Simon | Charadrius dubius

2018-07-25 | Vydrino, Kabansk District, Buryatia | Igor Fefelov | Charadrius dubius

2018-07-24 | Aydarkul lake Nurota dstr | Anna Danilova | Charadrius dubius

2018-07-21 | Bortnychy, Kyiv region | Andrew Simon | Charadrius dubius

2018-07-21 | | Vitaliy Mosienko | Charadrius dubius

2018-07-20 | | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-07-19 | Prymorsky kray, Lazovsky rayon, Proselochnay bay | Valery Shokhrin | Charadrius dubius

2018-07-19 | oz.Alakol, pos.Akshi. Almatinskaya oblast. | Viktoriya Zvyaginceva | Charadrius dubius

2018-07-17 | Prymorsky kray, Lazovsky rayon, Proselochnay bay | Valery Shokhrin | Charadrius dubius

2018-07-17 | Kanshengel. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius curonicus

2018-07-17 | oz.Alakol, pos.Akshi. Almatinskaya oblast. | Viktoriya Zvyaginceva | Charadrius dubius

2018-07-16 | oz.Alakol, pos.Akshi. Almatinskaya oblast. | Viktoriya Zvyaginceva | Charadrius dubius

2018-07-15 | Ryazan | Elena Valova | Charadrius dubius

2018-07-14 | | Alexandr Katuncev | Charadrius dubius

2018-07-14 | East Kazakhstan region, Kokpekty river | Gleb Bolbotov | Charadrius dubius

2018-07-14 | Biysk district, Altai Territory | Andrey Bazdyrev | Charadrius dubius

2018-07-13 | VKO Katon-Karagay | Vladimir Vorobyov | Charadrius dubius

2018-07-12 | Hrebinky, Kyiv region | Andrew Simon | Charadrius dubius

2018-07-11 | RK, Kamyshta | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-07-10 | near Kobuleti | Boris Georgi | Charadrius dubius

2018-07-10 | near Kobuleti | Boris Georgi | Charadrius dubius

2018-07-10 | near Kobuleti | Boris Georgi | Charadrius dubius

2018-07-09 | | Maxim Lanin | Charadrius dubius

2018-07-08 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-07-08 | Dnipropetrovska Region, Bulakhivskiy Lyman | Olga Malygina | Charadrius dubius

2018-07-08 | | Aleksandr Gontcharov | Charadrius dubius

2018-07-07 | | Evgenia Zotova | Charadrius dubius

2018-07-05 | Irkutsk region, the village of Kazachinskoye | Alexey Denisov | Charadrius dubius

2018-07-03 | karabalik | Yuriy Malkov | Charadrius dubius

2018-06-29 | | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-06-28 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-06-27 | Kosh-Agach Altai Respublika | Vladimir Pankratov | Charadrius dubius

2018-06-27 | Buryatia, the surroundings of Nizhneanagrsk | Alexey Denisov | Charadrius dubius

2018-06-26 | Tydtuiaryk Altai Respublika | Vladimir Pankratov | Charadrius dubius

2018-06-24 | Jambyl region | Alexandr Balykin | Charadrius dubius

2018-06-23 | | Nurlan Ongarbayev | Charadrius dubius

2018-06-23 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-06-23 | Taivan island, Ob' see, Novosibirsk | Konstantin Romanov | Charadrius dubius

2018-06-22 | Biysk | Konstantin Surgutskiy | Charadrius dubius

2018-06-21 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-06-19 | | Aibar Magazov | Charadrius dubius

2018-06-17 | | Aleksey Bolshakov | Charadrius dubius

2018-06-16 | | Lyubov Dokuchaeva | Charadrius dubius

2018-06-15 | Didovychi, Zhytomyrskа oblast, Ukraine | Serhii Petrovych | Charadrius dubius

2018-06-12 | Tsagan-Burgazy River, Saylyugem NP, Kosh-Agach District, Altai Republic | Pasha Parkhaev | Charadrius dubius

2018-06-11 | Irkutsk region, Elanci area | Nadejda Popova | Charadrius dubius

2018-06-11 | | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-06-11 | | Alexandr Masalev | Charadrius dubius

2018-06-10 | | Ivan Bevza | Charadrius dubius

2018-06-10 | | Anna Golubeva | Charadrius dubius

2018-06-09 | Almatinskaja obl., g. Taldykorgan | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

2018-06-09 | | Andrei Petrov | Charadrius dubius

2018-06-08 | | Albert Lastukhin | Charadrius dubius

2018-06-07 | | Konstantin Samodurow | Charadrius dubius

2018-06-06 | VKO Katon-Karagay | Vladimir Vorobyov | Charadrius dubius

2018-06-06 | Biysk Altai krai | Vladimir Pankratov | Charadrius dubius

2018-06-06 | | Radik Kutushev | Charadrius dubius

2018-06-04 | | Denis Zhbir | Charadrius dubius

2018-06-03 | North Osetia | Dmitriy Shevtsov | Charadrius dubius

2018-06-03 | Karagie depression, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-06-03 | Neklinovsky District, Rostov Oblast, Western Russia, Russia | Anatoliy Kuzmin | Charadrius dubius

2018-06-03 | | Nina Shteinbrenner | Charadrius dubius

2018-06-01 | | Irina Romanovskaia | Charadrius dubius

2018-06-01 | | Alexandr Kochetkov | Charadrius dubius

2018-05-30 | karabalik | Yuriy Malkov | Charadrius dubius

2018-05-30 | KO, Pritomiee | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-05-29 | | Evgeniy Sofronov | Charadrius dubius

2018-05-28 | Republic of Altai, Kosh-Agach district, Chagan-Burgaz. | Vyacheslav Zametnya | Charadrius dubius

2018-05-27 | | Nurzhan Alymkanova | Charadrius dubius

2018-05-27 | Ust-Kamenogorsk, Vostochno Kazakhstanskaya Oblast'. | Viktor Grishenkov | Charadrius dubius

2018-05-27 | Ukraine, Kyiv reg. | Oleh Snitsar | Charadrius dubius

2018-05-27 | | Alexei Ebel | Charadrius dubius

2018-05-27 | | Nina Shteinbrenner | Charadrius dubius

2018-05-27 | | Alexey Morgachev | Charadrius dubius

2018-05-27 | | Igor Dvurekov | Charadrius dubius

2018-05-26 | VKO Katon-Karagay | Vladimir Vorobyov | Charadrius dubius

2018-05-26 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-05-25 | | Galina Kondratenko | Charadrius dubius

2018-05-24 | Neklinovsky District, Rostov Oblast, Western Russia, Russia | Anatoliy Kuzmin | Charadrius dubius

2018-05-24 | | Maksim Volkov | Charadrius dubius

2018-05-23 | Kazakhstan | Serg Silan | Charadrius dubius

2018-05-21 | VKO Katon-Karagay | Vladimir Vorobyov | Charadrius dubius

2018-05-20 | | Tamara Pryadun | Charadrius dubius

2018-05-20 | | Polina Tymkiv | Charadrius dubius

2018-05-19 | | Elvira Gazieva | Charadrius dubius

2018-05-19 | Prymorsky kray, Lazovsky rayon, Proselochnay bay | Valery Shokhrin | Charadrius dubius

2018-05-19 | Ikryaninskiy district, Astrakhan region | Andrey Bazdyrev | Charadrius dubius

2018-05-19 | | Anna Vasilchenko | Charadrius dubius

2018-05-18 | Eastern Kazakhstan | Natali Kim | Charadrius dubius

2018-05-18 | Irkutsk | Nadejda Popova | Charadrius dubius

2018-05-17 | Ozery.Moscow region | Andrei Kiselev | Charadrius dubius

2018-05-15 | Bozoi. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-05-15 | | Mihail Ivanov | Charadrius dubius

2018-05-13 | Biysk Altai krai | Vladimir Pankratov | Charadrius dubius

2018-05-13 | RK, Ulug-Kol | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-05-13 | Kurilovo, Vladimir Oblast | Dmitry Pozharsky | Charadrius dubius

2018-05-13 | Tyumen region, Tyumen district, near vill. Victoriya | Maksim Mitropolskiy | Charadrius dubius

2018-05-12 | | Galina Hristolyubova | Charadrius dubius

2018-05-12 | | Denis Zhbir | Charadrius dubius

2018-05-12 | RK, Chernoye ozero | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-05-12 | RK, Chernoye ozero | Dmitry Dubikovskiy | Charadrius dubius

2018-05-12 | | Ekaterina Fedotova | Charadrius dubius

2018-05-12 | | Mishail Belousow | Charadrius dubius

2018-05-12 | | Elena Koval | Charadrius dubius

2018-05-11 | | Galina Hristolyubova | Charadrius dubius

2018-05-11 | Schelaboliha | Nina Bredihina | Charadrius dubius

2018-05-11 | | Konstantin Samodurow | Charadrius dubius

2018-05-10 | | Valerii Bogdanovich | Charadrius dubius

2018-05-10 | | Mihail Ivanov | Charadrius dubius

2018-05-10 | Berdsk, Berdsk gulf, NSO | Konstantin Romanov | Charadrius dubius

2018-05-10 | | Alexandr Masalev | Charadrius dubius

2018-05-09 | Altajskij kraj, Lugovskoe | Svetlana Agafonova | Charadrius dubius

2018-05-09 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-05-09 | | Nina Shteinbrenner | Charadrius dubius

2018-05-09 | | Ivan Aianitov | Charadrius dubius

2018-05-08 | Malyi Sorbulak | Andrey Vilyayev | Charadrius dubius

2018-05-08 | Almaty region | Oleg Belyalov | Charadrius dubius curonicus

2018-05-08 | Krasnoyarsk region | Nikita Yablokov | Charadrius dubius

2018-05-07 | Altaiski krai s. Zakovrjschino | Alina Boksorn | Charadrius dubius

2018-05-06 | North Osetia, Dur-dur | Dmitriy Shevtsov | Charadrius dubius

2018-05-06 | Mangistauskaja obl., Kuryk | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

2018-05-06 | | Andrey Vyalkov | Charadrius dubius

2018-05-06 | Mangistauskaja obl., ZHanaozen | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

2018-05-06 | Zhanaozen, Mangistau region | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-05-06 | Novograd-Volynski | Ivan Lavrenchuk | Charadrius dubius

2018-05-06 | Novohrad-Volynskyi | Yakov Stepanov | Charadrius dubius

2018-05-06 | | Maria Demina | Charadrius dubius

2018-05-05 | Vladivostok | Inna Korneeva | Charadrius dubius

2018-05-05 | Aktau | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-05-05 | Aktau | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-05-05 | Beglitskaya Spit, Neklinovsky District, Rostov Oblast, Western Russia, Russia | Anatoliy Kuzmin | Charadrius dubius

2018-05-05 | Ukraine | Dmytro Komarovskyi | Charadrius dubius

2018-05-05 | Irkutsk region, Sah-Urta | Nadejda Popova | Charadrius dubius

2018-05-05 | Kaluga region, Timokhino | Julia Abramova | Charadrius dubius

2018-05-05 | | Maria Demina | Charadrius dubius

2018-05-04 | VKO Katon-Karagay | Vladimir Vorobyov | Charadrius dubius

2018-05-04 | Altai Krai | Nadezhda Orlova | Charadrius dubius

2018-05-04 | Novokuznetsk, Kemerovo region | Andrey Bazdyrev | Charadrius dubius

2018-05-04 | | Ilya Sukhov | Charadrius dubius

2018-05-02 | Stavropol Krai is marvelous. Lake Manych. | Svetlana Medvedeva | Charadrius dubius

2018-05-02 | Respublika Mordovij | Nikolaj Karanov | Charadrius dubius

2018-05-01 | Mayskyi, KBR | Khasan Zhurtov | Charadrius dubius

2018-05-01 | | Andrey Chernykh | Charadrius dubius

2018-05-01 | Tomsk, Tomsk region | Andrey Bazdyrev | Charadrius dubius

2018-04-30 | | Katerina Vorobieva | Charadrius dubius

2018-04-30 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-04-30 | | Vladimir Maer | Charadrius dubius

2018-04-30 | | Maria Demina | Charadrius dubius

2018-04-29 | | Kostyantyn Pylypiuk | Charadrius dubius

2018-04-29 | | Aibar Magazov | Charadrius dubius

2018-04-29 | Altai Krai | Nadezhda Orlova | Charadrius dubius

2018-04-29 | | Nina Shteinbrenner | Charadrius dubius

2018-04-28 | | Alex Komarovskiy | Charadrius dubius

2018-04-27 | | Maksym Rydik | Charadrius dubius

2018-04-27 | | Andrey Semenov | Charadrius dubius

2018-04-26 | Eastern Kazakhstan, Zyryanovsk | Konstantin Andrussenko | Charadrius dubius

2018-04-26 | S. Baikal, Kultuk | Vadim Ivushkin | Charadrius dubius

2018-04-26 | Kultuk, Slyudyanka District, Irkutsk Region | Igor Fefelov | Charadrius dubius

2018-04-26 | karabalik | Yuriy Malkov | Charadrius dubius

2018-04-24 | | Irina Romanovskaia | Charadrius dubius

2018-04-24 | Mangistau | Maksut Nurkabayev | Charadrius dubius

2018-04-24 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Charadrius dubius

2018-04-22 | Ozernoe, Chuy Valley | Tatiana Menshikova | Charadrius dubius

2018-04-22 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-04-22 | Slavyansk, Donetsk region | Martinson Stanislav | Charadrius dubius

2018-04-22 | | Vladimir Maer | Charadrius dubius

2018-04-21 | | Nurzhan Alymkanova | Charadrius dubius

2018-04-21 | | Alexandr Katuncev | Charadrius dubius

2018-04-21 | | Alexandr Katuncev | Charadrius dubius

2018-04-21 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Charadrius dubius

2018-04-21 | | Inna Kyselova | Charadrius dubius

2018-04-20 | Prymorsky kray, Lazovsky rayon, Kievka river | Valery Shokhrin | Charadrius dubius

2018-04-20 | Primorskiy Kray | Dmitry Korobov | Charadrius dubius

2018-04-17 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Charadrius dubius

2018-04-13 | Arabats'ka Strilka | Elena Pavlenko | Charadrius dubius

2018-04-12 | | Boris Gubin | Charadrius dubius

2018-04-10 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Charadrius dubius

2018-04-09 | Tylihul Estuary | Yevgen Chernolyev | Charadrius dubius

2018-04-07 | Sorbulak lake system. Almaty oblast. | Askar Isabekov | Charadrius dubius

2018-04-07 | | Anna Golubeva | Charadrius dubius

2018-04-07 | Lupove | Oksana Raldugina | Charadrius dubius

2018-04-07 | s. Ponebel Rivnenski r-n, rivnenska oblast | Vlad Gedziuk | Charadrius dubius

2018-04-06 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-04-05 | | Andrii Repin | Charadrius dubius

2018-04-02 | Upper Chilik road. | Askar Isabekov | Charadrius dubius curonicus

2018-04-01 | Aktau, Mangystau region | Anna Yasko | Charadrius dubius

2018-03-31 | Sorbulak lake system, Ili district. Almaty region | Vladimir Muravskiy | Charadrius dubius

2018-03-25 | | Katerina Vorobieva | Charadrius dubius

2018-03-21 | Sorbulak, Almaty region | Gennadiy Dyakin | Charadrius dubius

2018-03-20 | Odessa region | Yuriy Kodrul | Charadrius dubius

2018-03-20 | | Oleksandr Burkovsky | Charadrius dubius

2018-03-19 | | Ivan Bevza | Charadrius dubius

2018-03-18 | | Boris Gubin | Charadrius dubius

2018-03-17 | Almaty region, g. Taldykorgan | Alexandr Belyaev | Charadrius dubius

supplement

go to family:

Charadriidae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Siberia

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Indian Birds Club

information gallery
Birds of Kyrgyzstan

information gallery
Birds of Far East Russia

information gallery
Birds of Mongolia

information gallery
Kerala Birds Watch

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Tajikistan

information gallery
Birds of Georgia

information gallery
Birds of Belarus

information gallery
Birds of Uzbekistan

information gallery
Birds of Tyumen

information gallery

Big Year 2018

1. Aisagali Kadirov (392)
2. Anna Yasko (340)
3. Gennadiy Dyakin (306)
4. Nina Shteinbrenner (267)
5. Anna Yasko (263)
6. Uri Muhin (260)
7. Alexandr Katuncev (255)
8. Victor Natykanets (246)
9. Yuriy Malkov (241)
10. Aleksandr Skachko (232)
more...

unidentified birds


2018-11-17

Шевцов Дмитрий: Пожалуй, бурокрылая, на 5 фото видно, что ноги выступают за обрез хвоста, а на 4 фото видно, что подмышки сероватые.

2018-11-17

Сергей Л. Волков: Клюв-то у него конечно, слишком толстоват для белохвостого песочника. И много белого на горле тоже мало годится для него. Но по окраске верха
[....]

2018-11-16

Николай Балацкий: Могла залететь и ошейниковая овсянка.

more unidentified birds...